Frieze Seoul 2023

韓國Frieze Seoul與Kiaf大聯手,地緣政治下亞洲藝術市場重新洗牌?
2022年韓國國內藝術品總銷售額首次突破1兆韓元大關,較2021年增長了37.2%,與Frieze Seoul聯手的韓國...